Међубанкарске позајмице дуже рочности – неосигуране позајмице

Параметри претраге

04. децембар 2023.

Рочност Износ у милионима динара Просечна пондерисана каматна стопа (% р.а.) Број трансакција Број банака
Нема података који одговарају дефинисаном критеријуму претраге.
BELIBOR и стопе на МНТ позајмице дуже рочности

* D: дани