Међубанкарске позајмице дуже рочности – неосигуране позајмице

Параметри претраге

01. јул 2022.

Рочност Износ у милионима динара Просечна пондерисана каматна стопа (% р.а.) Број трансакција Број банака
1W 1.000,00 1,90 1 2
Укупно: 1.000,00
BELIBOR и стопе на МНТ позајмице дуже рочности

* D: дани