Међубанкарске позајмице дуже рочности – неосигуране позајмице

Параметри претраге

27. јун 2022.

Рочност Износ у милионима динара Просечна пондерисана каматна стопа (% р.а.) Број трансакција Број банака
1W 4.150,00 1,79 5 5
Укупно: 4.150,00
BELIBOR и стопе на МНТ позајмице дуже рочности

* D: дани