Међубанкарске позајмице дуже рочности – неосигуране позајмице

Параметри претраге

01. јун 2023.

Рочност Износ у милионима динара Просечна пондерисана каматна стопа (% р.а.) Број трансакција Број банака
1W 2.200,00 4,70 1 2
Укупно: 2.200,00
BELIBOR и стопе на МНТ позајмице дуже рочности

* D: дани